موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد:
1:20| نماهنگی برای سردار دل‌ها

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حاج قاسم عزیز! درست یک سال پیش، درست در همین ساعت، شقی‌ترین موجودات روی زمین، شهیدت کردند. تویی که مظهر صفا و عشق بودی، و تویی که ردای «شهادت» برازنده‌ات بود.

حاج قاسم! سردار دل‌ها! امروز بعد از گذشت یک سال از شهادتت، هنوز داغ تو برای ما تازگی دارد و هنوز آتش‌فشان انتقام از قاتلینت در ما فوران می‌کند.

حاج قاسم عزیز! تو با شهادت خود به ما درس ایستادگی و شرافت آموختی و ما امروز با تمام توان و با همه وجود، در مسیری که تو نشانمان دادی، گام برمی‌داریم...

{$sepehr_media_21452_400_300}