جهان پهلوان «غلامرضا تختی» در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ غلامرضا تختی پهلوان نامدار کشتی ایران در سن 37 سالگی به طرز مشکوکی درگذشت. به مناسبت سالروز درگذشت او تصاویری منتشر شد که از نگاه می‌گذرد.

جهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویر


جهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویر


جهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویر


جهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویر


جهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویر


جهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویرجهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویرجهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویر


جهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویرجهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویر


جهان پهلوان غلامرضا تختی در قاب تصویر