آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در آئینه تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی از شاگردان قدیمی امام خمینی و از اساتید پیشکسوت حوزه علمیه تهران در روز شنبه 2 بهمن 1395 در سن 92 سالگی به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفت. در ادامه تصاویری از وی منتشر شد که از نظر می‌گذرد. 

آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در آئینه تصویر


آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در آئینه تصویر


آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در آئینه تصویر


آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در آئینه تصویر


آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در آئینه تصویر


آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در آئینه تصویر


آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در آئینه تصویر


آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در آئینه تصویر