کلاس تاریخ
چگونه رژیم شاه در 21 بهمن 57 خلع سلاح شد؟

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ صبح روز 21 بهمن 57، با وجود تهدیدهای رژیم مبنی بر عدم حضور در خیابان‌ها، مردم به کلی خانه‌ها را ترک کرده و به خیابان آمدند تا آخرین ضربه را به رژیم شاه وارد کنند. در این زمینه می‌خوانیم:

چگونه رژیم شاه در 21 بهمن 57 خلع سلاح شد؟

 سردمداران رژیم، ضمن اعلام حکومت نظامی، صبح همان روز، تانک‌ها را جهت استقرار در خیابان‌های شهر از پادگان خارج کردند؛ غافل از آنکه شب قبل، گروهی از ارتشیان مسلمان به رهبری شهید کلاهدوز، با برداشتن سوزن، تانک‌ها را خلع سلاح کرده بودند! شهید کلاهدوز در شب 21 بهمن نه تنها تانک‌ها را از کار انداخته بود، بلکه بسیاری از ادوات جنگی را هم دستکاری کرده بود و با این عمل جسورانه خود در حقیقت بخشی از دستگاه نظام رژیم پهلوی را خلع سلاح کرد.

منبع: کتاب «گروه بی‌نام».