کلاس تاریخ
رجزخوانی پیرمرد انقلابی!

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روزهای بهمن 57، روزهای پرالتهابی بود. هر لحظه امکان ترور و حمله وجود داشت. ولی هشیاری و مقاومت نیروهای انقلابی مانع از این اتفاق‌ها بود. در این زمینه می‌خوانیم:

یک شب وقتی صدای شلیک گلوله در اطراف اقامتگاه امام پیچید، بسیاری از مردم به آن سو حرکت کردند و در خیابان‌های اطراف محل اقامت امام، سدی انسانی تشکیل دادند. عده‌ای از مردم چوب به دست گرفته و در حال حرکت، شعار می‌دادند.

رجزخوانی پیرمز انقلابی!

 جوانان، تکبیر گویان در خیابان‌های اطراف مشغول گشت بودند. در این بین، پیرمردی درحالی که شمشیری قدیمی را در دست گرفته بود و آن را با هیجان به حرکت درمی‌آورد، تکبیرگویان و با شعار حماسی، آمادگی خود را برای دفاع از امام، اعلام می‌کرد.

منبع: کتاب «همگام با مردم در انقلاب اسلامی».