کلاس تاریخ
نقش جوانان در حراست از محله‌ها در روزهای انقلاب

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روزهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی روزهای پر التهاب و سرنوشت‌ساز بود. همه اقشار دست به دست هم داده بودند تا اهداف نهضت اسلامی را به پیش برند در این زمینه نقش و فعالیت جوانان مبارز انقلابی بی بدیل بود.

نقش جوانان در حراست از محله‌ها در روزهای انقلاب

در روزهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود اینکه شب‌ها حکومت نظامی بود و فقط تانک‌ها و کامیون‌های ارتشی حق تردد داشتند، سرقت‌های شبانه از مغازه‌ها افزایش یافته بود. در این راستا مردم خود به فکر حفاظت از محلات افتادند. جوانان این محلات با عنوان «پاسدار شب» در ساعات منع عبور و مرور در سرمای شدید زمستانی به حفاظت از محله و مغازه‌ها می‌پرداختند.

منبع: کتاب «همگام با مردم در انقلاب اسلامی».