برگی از تاریخ
روایت اسناد از فعالیت‌های شهید محلاتی در دهه 30
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛شهید آیت‌الله فضل‌الله محلاتی فعالیت‌های سیاسی خود را از دهه سی و همزمان با جریان نهضت ملی نفت آغاز کرد و در همکاری با فدائیان اسلام و آیت‌الله کاشانی به مبارزات سیاسی خود تداوم بخشید.

در سندی از وزارت جنگ در 14 بهمن 1330 با قید "محرمانه" ، "مستقیم" ، و "فوری" آمده است:

جناب آقای نخست وزیر

محترماً رونوشت گزارش تلگرافی فرمانده لشگر 3 تبریز راجع به سخنرانی محلاتی نام در مسجد جامع تبریز که نسبت به مقام سلطنت و عملیات دولت بدگوئی و اهانت‌هائی نموده ضمناً نامبرده را نماینده آقای کاشانی معرفی نموده‌اند برای مزید استحضار خاطره عالی پیوست تقدیم و تصدیع افزا می‌گردد.

بالاخره اشخاصی که به ولایات رفته و برای اجراء مقاصد سوء خود را نماینده و فرستاده آقای کاشانی معرفی می‌نمایند معلم نیست مقصود و هدفشان چیست و آیا واقعاً از طرف آقای کاشانی فرستاده می‌شوند یا به نام ایشان می‌خواهند جلب توجه نموده و رفتار و کردار ناپسند خود را تحمیل به اهالی نمایند و در این موقع حساس که تمام اوقات دولت مصروف به حسن جریان انتخابات می‌باشد که به صورت خوش خاتمه پذیرد، عدم جلوگیری از رفتار و گفتار این قبیل اشخاص بیشتر باعث تشنج و تهییج افکار عامه شده و موجبات عدم امنیت را فراهم می‌نماید و [ناخوانا] لذا مستدعی است امر فرمایند بطور کلی [ناخوانا] تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد تا از اینگونه جریانات نامطلوب جلوگیری به عمل آید. وزیر جنگ سپهبد یزدان‌پناهسند