کلاس تاریخ
دعای آیت‌الله مدرس برای رضاخان!

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید حسن مدرس سرسخ‌ترین مخالف رضاخان بود. وی از هر موقعیتی استفاده می‌کرد تا این مخالفت را به رضاخان نشان دهد. در این زمینه می‌خوانیم:

آیت‌الله سید حسن مدرس، مخالف سرسخت رضاخان بود. یک‌بار که رضاخان از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت: «من برایت دعا کردم.» رضاخان تعجب کرد؛ چه شده که بزرگ‌ترین مخالفش برایش دعا کرده است. مدرس گفت: «اگر تو مرده بودی اموالی که از مردم غارت کردی و به خارجی‌ها دادی، همه از بین می‌رفت. دعا کردم زنده برگزدی تا بلکه بتوانیم مال ملت را پس بگیریم.»

دعای آیت‌الله مدرس برای رضاخان!

منبع: برگرفته از کتاب «مدرس مجاهدی شکست‌ناپذیر».