کلاس تاریخ
روزی که آیت‌الله کاشانی شاه را تهدید کرد

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی از علمای مبارز و تاثیرگذار در مبارزات ملی کردن صنعت نفت بود. ایشان روحانی مبارز و بی‌باکی بود. در 28 تیر 1331، وقتی قوام و علاء از طرف شاه به خانه آیت‌الله کاشانی رفته بودند تا وی را به هر بهانه که شده، وادار به سکوت کنند، آیت‌الله کاشانی به فرستادگان دربار گفته بود: «شما و اربابان شما بارها مرا زندانی و تبعید کرده‌اید. پس شما نمی‌توانید مرا بترسانید. بروید و به اعلیحضرت بگویید که اگر بی‌درنگ دکتر مصدق بر سر کار باز نگردد، شخصا به خیابان خواهم رفت و مبارزه مردم را مستقیما متوجه دربار خواهم کرد.»

روزی که آیت‌الله کاشانی شاه را تهدید کرد


منبع: کتاب «مبارز نستوه»؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی.