گزارش
شیوه جالب تبلیغ اعلامیه‌های امام‌خمینی در شهرستان شاهرود

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از مشکلات مبارزین انقلابی در سال‌های مبارزه علیه رژیم پهلوی نحوه توزیع و پخش اعلامیه‌های مراجع و علما، علی‌الخصوص امام‌خمینی بود. با توجه به حساسیت رژیم به این مسئله، موجب شده بود که مخالفین از شیوه‌ها و ابتکارات جدیدی جهت انجام این امر استفاده نمایند. در این زمینه در یکی از گزارش‌های ساواک می‌خوانیم:

«روز 17/12/35 [1356]، حدود 80 برگ اعلامیه مضره تحت عنوان «پیام امام‌خمینی به ملت ایران» که در داخل تعدادی توپ بازی قرار داده شده بود، به حیاط دبیرستان‌های عضدی و شاپور شهر شاهرود – استان سمنان پرتاب شده است.

اعلامیه مذکور متن اظهارات روح‌الله خمینی به مناسبت حوادث دی‌ماه شهر قم می‌باشد که از طریق افراطیون در ایران تکثیر و توزیع گردیده است. در این اعلامیه روح‌الله خمینی ضمن دعوت گروه‌های مختلف به وحدت، فعالیت در چارچوب قانون اساسی را محکوم و آن را صحه گذاردن به رژیم سلطنتی ایران قلمداد کرده است.»


شیوه جالب تبلیغ اعلامیه‌های امام‌خمینی در شهرستان شاهرود