سیزدهم اسفند ماه در گذار تاریخ
13 اسفند 1365
رونالد ريگان رئيس‌جمهور آمريكا در يك نطق تلويزيوني اعلام كرد «ابتكار آمريكا در اعزام نماينده به تهران براي برقراري رابطه بين ايران و آمريكا يك اشتباه بود. » وي مسئوليت كامل اقدامهاي خود و دولتش را در ارتباط با ايران پذيرفت.

13 اسفند 1357
دولت ايران به سفارت آفريقاي جنوبي اطلاع داد از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران سياست تبعيض نژادي را مغاير اصول انساني مي‌داند، علاوه بر اينكه ارسال نفت به آن كشور را متوقف كرده در آينده نيز هيچ‌گونه رابطه سياسي و اقتصادي و نظامي با آفريقاي جنوبي نخواهد داشت.

13 اسفند 1356
در پي آزادي 14 دانشجوي اشغال كننده سفارت ايران در آلمان شرقي، دولت ايران سفير خود را از اين كشور فراخواند. اين عده دو روز پيش در اعتراض با جنايات رژيم شاه، سفارت ايران در آلمان شرقي را مورد حمله قرار داده بودند.

13 اسفند 1353
ايران و آمريكا يك قرارداد 15 ميليارد دلاري براي احداث 8 نيروگاه اتمي امضا كردند.

13 اسفند 1353
سروان نوروزي فرمانده گارد مستقر در دانشگاه آريامهر ـ صنعتي شريف ـ توسط يك ناشناس به قتل رسيد.

13 اسفند 1352
يك هواپيماي نظامي ايران در ارتفاعات البرز سقوط كرد و 8 سرنشين آن كشته شدند.

13 اسفند 1349
براساس گزارش ساواك، نماينده سرويس زيتون (سازمان موساد) در نامه‌‌اي به رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور از وي خواست در طرح انتقال يهوديان عراق كه قرار است طي عملياتي از بصره به داخل ايران و از ايران به اسرائيل انتقال داده شوند، با موساد همكاري نمايد.

13 اسفند 1344
معاون وابسته نظامي شوروي در تهران به عنوان «عنصر نامطلوب» از ايران خارج شد.

13 اسفند 1342
ايران متعاقب سفر وزير خارجه عراق به تهران حكومت جديد آن كشور را به رسميت شناخت.

13 اسفند 1299
هيأت وزيران رسماً لغو قرارداد 1919 را اعلام كرد.

13 اسفند 1294
محمدولي خان سپهدار تنكابني با اخذ لقب «سپهسالار اعظم» از سوي احمد شاه به رئيس‌الوزرائي انتخاب شد.