تحریم جشن مبعث در اعتراض به دستگیری امام خمینی در سال 1342 +سند

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از راهبردهای مراجع و روحانیون در راستای مبارزه با رژیم پهلوی، تحریم اعیاد ملی و مذهبی بود. در سال 1342 و در حالی که امام خمینی در حصر به سر می‌بردند، برخی علما از جمله آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی با صدور اعلامیه‌ای، برگزاری جشن عید مبعث را تحریم کردند. شهربانی کشور در گزارشی به تاریخ 20 آذر 1342 در این باره نوشت: «آقای نجفی اعلامیه‌ای منتشر نموده که چون هنوز آیت‌الله خمینی مرخص نشده، عده‌ای دیگر از روحانیون آذربایجان را به جرم حق‌گویی دستگیر نموده‌اند، روز شنبه عید مبعث، درس تعطیل و از جلوس و پذیرایی مردم خودداری می‌نمایم و به قرار اطلاع قرار است آقای شریعتمداری نیز اعلامیه‌ای به همین مضمون امروز منتشر نماید.»

تحریم جشن مبعث در اعتراض به دستگیری امام خمینی در سال 1342 +سند