گزارش ساواک از برنامه‌های انقلابیون در شب‌های قدر

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ فعالیت‌ها و روشنگری‌های روحانیون، وعاظ و طلاب در ماه رمضان 1342 موجب بیداری مردم می‌شد.

ساواک درباره برنامه‌های روحانیون در شب‌های قدر آن سال گزارش داد: «به طوری که شنیده شده است بعضی از وعاظ مخالف دولت در نظر دارند در روزهای احیاء ماه مبارک رمضان که مساجد بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد حملاتی به دولت بنمایند و به طوری که گفته می‌شود ممکن است در مساجد جامع، لرزاده، خندق‌آباد، مسجد نو و مسجد سرپولک از طرف وعاظ مربوطه حملاتی به دولت شود.»


گزارش ساواک از برنامه‌های انقلابیون در شب‌های قدر