برشی از خاطرات آیت الله عبدالله محمدی
ماجرای تأسیس حوزه علمیه ایلام

 پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛آیت الله عبدالله محمدی در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، درباره تأسیس حوزه علمیه ایلام می‌گوید: در سال 60 که به ایلام رفتم این شهر فقط هفت یا هشت طلبه داشت که در یک منزل اجاره ای سکونت داشتند و مدرسه ای وجود نداشت.

در آن زمان مبلغ دو میلیون تومان که پول زیادی بود به استان ها داده شد تا جهت تأسیس و تجهیز مدارس علمیه استفاده کنند. این مبلغ به استان ایلام هم اختصاص پیدا کرد. سال دوم حضورم در ایلام بود که گفتند چنین بودجه ای وجود دارد و این دو میلیون تومان در اختیار استاندار است.

با استاندار هماهنگ کردیم و به جستجوی زمین مناسب برای آن پرداختیم. شخصی در آنجا به نام آقای مهدی بی طرف که آدم متدینی بود به من گفت که پدرم وصیت کرده در زمینش مسجدی یا بنایی مانند مسجد ساخته شود. این زمین هزار متر مربع بود و ظرفیت آن را داشت که هم مسجد هم حوزه علمیه در آن ساخته شود. گفتم ما در این زمین هم مسجد درست می کنیم و هم مدرسه می سازیم تا به وصیت پدر شما عمل شده باشد. با همت و تلاش افراد زیادی مدرسه و مسجد ساخته شد و بنده مدت ده سال در آن مدرسه تدریس کردم.


کار من در این مدتی که در ایلام بودم خیلی زیاد بود. هم امام جمعه بودم و هم تدریس می کردم، هم به مشکلات مردم رسیدگی می کردم و هم باید جهت دیدار با رزمندگان به جبهه ها می رفتم. لذا از شورای مدیریت حوزه علمیه قم تقاضا کردم که اشخاصی را به عنوان مدرس به ایلام بفرستند. از طرف دیگر جهت تأمین شهریه طلبه ها از حضرت امام تقاضا کردم که کمک کنند. نماینده ایشان هم ماهانه شصت هزار تومان به شهریه طلبه ها اختصاص داده بودند.