تصاویری از حجت‌الاسلام محتشمی‌پور
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر محتشمی‌پور از روحانیون مبارز دار فانی را وداع گفت.

در ادامه تصاویری از آن مرحوم منتشر شد که از نظر می‌گذرد. 

حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر


حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر


حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر


حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر


حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر


حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر


حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر


حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر


حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر


حجت‌الاسلام محتشمی‌پور در آئینه تصویر