به روایت مطبوعات؛
12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تاکنون دوازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برگزار شده و روز جمعه 28 خردادماه مردم ایران پای صندوق‌های رای می‌روند تا سیزدهمین رئیس‌جمهور با رای آنها انتخاب شود. به این بهانه مروری داریم بر تیتر مطبوعات یک روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری.

12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری


12 تیتر از 12 انتخابات ریاست‌جمهوری