تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمدحسن عبدیزدانی، از مبارزان باسابقه تبریز و از یاران امام و همراهان آیت‌الله شهید محمدعلی قاضی‌طباطبایی دارفانی را وداع گفت. 
در ادامه تصاویری از وی منتشر شد که از نظر می‌گذرد. 

تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی


تصاویری از محمدحسن عبدیزدانی