نشست "بایسته‌های علمی و پژوهشی در مورد گروه‌های تروریستی در ایران پس از انقلاب اسلامی" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی‌ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نشست "بایسته‌های علمی و پژوهشی در مورد گروه‌های تروریستی در ایران پس از انقلاب اسلامی" با حضور جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی، سیدمحمدجواد هاشمی نژاد، دبیر کل بنیاد هابیلیان، علی کردی، مدیر بخش مطالعات تاریخی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و سعید رضاپور، معاون پژوهشی بنیاد هابیلیان در مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد.