تصاویری از عالم ربانی آیت‌الله علامه حسن‌زاده آملی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ علامه حسن حسن‌زاده آملی، عارف حکیم و فقیه عالیقدر رخت از جهان بربست. ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت این عالم ربانی و سالک توحیدی، تصاویری از ایشان از نظر می گذرد. 

آیت الله


آیت الله


آیت الله


آیت الله


آیت الله


آیت الله


آیت الله


آیت الله


آیت الله


آیت الله


آیت الله