انقلاب اسلامی در کاشان
گزارش ساواک از تظاهرات کارگران شهر کاشان در اعتراض به خروج امام خمینی از عراق
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به دنبال هجرت امام از عراق در مهر ماه 1357، علما و روحانیون، بازار و اقشار گوناگون مردم در صنف‌های مختلف به حمایت از امام خمینی به تظاهرات برخواستند. کارکنان شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان در این رابطه دست به تظاهرات وسیعی زدند.

در گزارشی از ساواک قم به اداره سوم ساواک آمده است: 

اکثر کارگران کارخانجات شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی و شرکت سهامی مخمل و ابریشم کاشان از ساعت 15:00 روز جاری ضمن اعتراض به نقل مکان خمینی و پیروی از تعطیلی بازار دست از کار کشیده و محل کار خود را ترک نموده‌اند.

کارخانجات مذکور حدود 7000 هزار نفر کارگر دارد که سه شیفت کار می‌کنند ضمناً عده‌ قلیلی از کارگران که در بعضی از کارگاه‌های چیت‌سازی باقیمانده‌اند بنا بر خواهش و التماس کارفرما به منظور جلوگیری از ضایعات پارچه‌های اسیدی بوده است.

گزارش ساواک از تظاهرات کارگران شهر کاشان در اعتراض به خروج امام خمینی از عراق