کلاس تاریخ
تحریف به سبک پهلوی

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی واعظ نهضت اسلامی می‌گوید: «کتاب فروشی نقل می‌کرد روزی برای تجدید چاپ دیوان حافظ به شهربانی رژیم پهلوی رفتم؛ گفتند: برو و یک ماه دیگر بیا. خیلی تعجب کردم و گفتم: این کتاب هزاران بار چاپ شده و مشکل ندارد. ولی موافقت نکردند. بعد از یک ماه که دوباره رفتم، دیدم روی همه صفحات مهر «روا» خورده به جز یک صفحه که بیت زیر در آن چاپ شده بود:

«رضا به داده بده وز کرم جبین بگشای/ که بر من و تو در اختیار نگشادست»

می‌گفتند چون اسم اعلیحضرت رضاشاه درآمده، آن را بردار و کلمه دیگری جای آن بگذار؛ مثلاً حسن به داده بده، تقی به داده بده، نقی به داده بده!»

تحریف به سبک پهلوی

منبع: کتاب «خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی»