به بهانه سالروز تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی
قاتلی که مصونیت داشت!
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ عصر روز 20 اسفند 1343 در دفتر یادداشت یکی از بیمارستان های کرمانشاه این نوشته به چشم می خورد: «ایران سلیمی بر اثر شدت جراحات وارده بر اثر تصادف با اتومبل فوت کرد.» 

راننده، فردی آمریکایی به نام «چارلز.ال.گری» بود. بلافاصله بعد از مرگ ایران، سفارت آمریکا یادداشتی به وزارت خارجه رژیم شاه داد و طی آن تاکید کرد که: درجه دار آمریکایی چارلز گری مصونیت سیاسی دارد؛ یعنی این که نمی توانید او را بازداشت و مواخذه کنید! 

طی توافق موسوم به «کاپیتولاسیون»، اتباع آمریکا در ایران از مصونیت قضایی برخوردار بودند؛ معاهده ای که منجر شد مرگ دختری ایرانی بدون اینکه برای قاتل آمریکایی اش مجازاتی تعیین گردد، در گوشه ای از تاریخ گم شود. 

قاتلی که مصونیت داشت!

منبع: کتاب «سند بردگی»؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی21 مهر 1343؛ تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی