واکنش مردم آمل در اعتراض به کشتار 13 آبان/ تظاهرات 25 هزار نفری آملی‌ها در 16 آبان 57

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در روز پانزدهم آبان ماه کلیه مراکز آموزشی آمل همچون بسیاری از شهرهای مازندران تعطیل بود و سه هزار نفر از دانش آموزان و معلمان در خیابان‌های شهر به راه افتادند تا اعتراض خود را به کشتار سیزده آبان اعلام نمایند. جامعه فرهنگیان آمل در اعتراض به کشتار دانش آموزان و دانشجویان اعلام کرد که تا روز ۲۱ آبان در اعتصاب خواهد بود.

پس از کشتار دانش آموزان در سیزده آبان، استعفای شریف امامي و روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری، شانزدهم آبان ماه تظاهرات عظیم و بی‌سابقه‌ای در آمل به راه افتاد. حدود ۲۵هزار نفر از مردم آمل با گرایش‌های مختلف فکری به خیابان‌ها آمدند و در حالی که تصاویر امام خمینی، دکتر شریعتی و دکتر مصدق را در دست داشتند از جوار امامزاده ابراهیم حرکت خود را آغاز کردند و پس از گذشتن از خیابان طالب آملی وارد میدان ششم بهمن شدند و از خیابان‌های رضاشاه و شاه نیز عبور کردند و به سوی میدان ششم بهمن بازگشتند.

مردم در مسیر خود شعارهای: «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم برای آزادگی»، «مرگ بر این حکومت پهلوی»، «نفت را کی برده، آمریکا، گاز را کی برده، شوروی، پول را کی خورده پهلوی، مرگ بر این سلطنت پهلوی»، «سلطنت وليعهد محال است، سگ زرد برادر شغال است»، «خمینی نازنین تویی رهبر این سرزمین»، «ارتش تو بی‌گناهی، آلت دست شاهی»، «ارتش کودتا کن، سلطنت را رها کن»، «شاه پهلوی اعدام باید گردد، حکومت اسلامی ایجاد باید گردد» سر دادند و تا حدود ساعت دوازده ظهر عده‌ای برای نماز حاضر و عده‌ای نیز متفرق شدند. حدود ۵۰۰ نفر از تظاهرکنندگان نیز با سردادن شعارهای کمونیستی به راهپیمایی خود تا ساعت یک بعد از ظهر ادامه دادند.

فردای آن روز مجدداً تظاهرات گسترده‌ای در شهر شکل گرفت و ۳۵ هزار نفر از مردم آمل در شعارهای خود، خواستار لغو حکومت نظامی، آزادی مطبوعات و آزادی کلیدی زندانیان سیاسی شدند.


منبع: انقلاب اسلامی در مازندران(جلد سوم)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی