بیعت عشایر استان فارس با امام خمینی در سال 41/ ماجرای دیدار عشایر با امام خمینی در قم
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ نقش کلیدی اقوام مختلف در پیروزی انقلاب اسلامی انکارناپذیر است. آیت‌الله شیخ مرتضی بنی‌فضل در بخشی از خاطرات خود درباره نقش عشایر استان فارس در مبارزات انقلابی می‌گوید: در ماجراى انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى اتفاق مهمی رخ داد كه در آن مقطع براى من خيلى جالب بود و هميشه آن صحنه‌ها در جلوى چشمم عبور مى‌كند که حمايت عشاير منطقه فارس از خواسته‌هاى مراجع عظام و حضرت امام بود. 
تعداد زيادى از آن‌ها به نمايندگى از كل عشاير استان فارس به قم آمده بودند. مرحوم آيت‌الله حاج شيخ بهاءالدين محلاتى شيرازى   آنها را بسيج كرده بود. وقتى به خدمت حضرت امام  رسيدند آيت‌الله آقاى مكارم شيرازى در آن جلسه صحبت كرد و حمايت همه جانبه‌ى آنان را به حضور حضرت امام ابلاغ نمود. 
امام نيز ضمن تقدير و تشكر از اقدام بجاى عشاير فارس، خطاب به آنان فرمود: «سلام مرا به آقاى محلاتى برسانيد و از طرف من دست ايشان را ببوسيد»، اين عين عبارت ايشان بود.