به روایت اسناد
هدف ساواک از سخت‌گیری بر آیت‌الله پسندیده چه بود؟

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید مرتضی پسندیده در دوران نهضت اسلامی علاوه بر همراهی با نهضت اسلامی، عهده‌دار جمع‌آوری وجوه شرعی و پرداخت شهریه طلاب از سوی امام خمینی بود. وی در تاریخ 1357/2/21 به اتهام تحريک مردم و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی شهرستان قم به مدت سه سال اقامت اجباری در انارک نائین اصفهان محکوم شد. با تبعید وی به گزارش ساواک امور مربوط به پرداخت شهریه توسط بیت امام خمینی با مشکلاتی مواجه شد و به همین علت ساواک مرکز دستور داد مشکلات را برای برادر امام پیش از بیش کرده و بر ارتباطات او نظارت کنند.


هدف ساواک از سخت‌گیری بر آیت‌الله پسندیده چه بود؟


طولی نکشید تا بنا به مقتضیات محلی و مصالح عمومی از تاریخ 57/3/10 از طریق کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی قم، محل اقامت اجباری آقای پسندیده از انارک نائین به داران اصفهان تغییر و سپس به تقاضای متهم ... با توجه به توضیحات آقای فرماندار و پیشنهاد نماینده نخست‌وزیری و با در نظر گرفتن کهولت سن متهم و به خاطر رفاه حال نامبرده» بقیه مدت محکومیت وی بخشوده و با اقامت ایشان در خمین موافقت شد. موضوع در تاریخ 57/4/13 از ساواک مرکز «جهت اطلاع و مراقبت دقیق از نامبرده در محل» به ساواک قم ابلاغ گردید.

ساواک اراک در تاریخ 57/4/14 به ساواک مرکز اطلاع داد «ساعت 19 روز 57/4/13 مرتضی پسندیده به خمین وارد و مورد استقبال حدود ۴۵۰ نفر از مردم قرار گرفت که با قربانی گوسفند و فرستادن صلوات او را استقبال نمودند و حدود ۱۵۰ نفر از این عده با نامبرده به منزلش وارد شدند.»


منابع: 

- انقلاب اسلامی در خمین؛ نشر عروج

- گنجینه اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی