کتاب «بیداری اسلامی» خواندنی شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتاب «بیداری اسلامی» از سوی این مؤسسه روانه بازار نشر شد. اين اثر ضمن پرداختن به حرکت بيداري اسلامي ماهيت، لوازم، فرصت‌ها و موانع این جريان را تحليل و ارزيابي مي‌كند.


«دکتر عبدالکریم بکار» نویسنده سوری الاصل این کتاب را تالیف کرده و «مسعود نظری توجه ده» آن را به فارسی ترجمه کرده است.

در پیش‌گفتار کتاب به نقل از نویسنده می خوانیم: «دلايل متعددي مرا به نگاشتن اين كتاب واداشت كه شايد مهمترين آنها عبارت باشند از:

1_ طرح افكار و انديشه‌ها و مفاهيم جديدي كه برای نفوذ و تأثیر‌گذاری بیشتر به مقوله‌ی بيداري در زندگي کمک کند.

2- بازنگري برخي از افكار و تحليل‌ها و رفتارهايي كه معتقدیم در راستاي تناسب با افكار و انديشه‌هاي جديد و اوضاع و احوال حال حاضر جهان نياز به تغيير و تحوّل دارند.

3_ اشاره به اشتباهات فاحشي كه برخي از طرفداران بيداري صرف نظر از اهداف و خواسته‌هاي خود، بدان‌ها دچار شده‌اند.

4_ گفتگو با مخالفان بيداري و افرادي كه در برخي اظهارات خود با بيداري اختلاف نظر دارند، و تلاش براي تشكيل زمينه‌ی مشتركي كه همگي آن‌را قبول داشته باشند.»

بی‌تردید نگارش این کتاب از حساست زیای برخوردار است، زیرا در آن، روش‌ها و دیدگاه‌های برخی احزاب، گروه‌ها،گرایش‌ها و... مورد انتقاد قرار گرفته است.

کتاب «بیداری اسلامی» خواندنی شد

در بخشی از کتاب به نقل از نویسنده می‌خوانیم: «شیوه‌ی کار و تحقیق من اين نيست كه وارد درگيري با هر جناحي شوم. چون نمي‌خواهم با دسته‌بندي جامعه‌ی مسلمان در پايه‌هاي فكري، رواني آن شكاف‌هاي بيشتري ايجاد كنم و همينطور نمي‌خواهم در راستاي تلاش براي پاسخ به صحبت‌هاي اين و آن وقتم را به هدر دهم زيرا طرح‌هايي كه در انتظار كلّيد خوردن نشسته‌اند مستحق آنند تا ما را از پرداختن به ‌هر كار ديگري باز دارند. اما من در اينجا خلاف عادت عمل خواهم كرد و بسيار مراقبم تا بحث با طرف‌هاي مخالف منجر به تقسيم جوامع مسلمان و ايجاد شكاف در بنيان‌هاي فكري، رواني آن نشود. تنها هم و غم من همان تبلور زمينه‌ی مشتركي است كه همگي بتوانيم براي رسيدن به اهداف بزرگ اسلامي بر آن تکیه كنيم.»

کتاب «بیداری اسلامی» در 360 صفحه توسط مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است. شما می‌توانید این کتاب را با قیمت 68 هزار تومان از فروشگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، نبش مجتمع ناشران تهیه کنید و یا از صفحه منشورات سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی به آدرس www.irdc.ir سفارش دهید.