سند وطن‌پرستی میرزا کوچک‌خان جنگلی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران از مهمترین خطوط سیاست میرزا کوچک خان جنگلی محسوب می‌شد و مفاهیمی چون وطن‌پرستی، تمامیت ارضی، استقلال مملکت و منافع ملی ازجمله مهم‌ترین مبانی نظری او بود.

در بخشی از اعلامیه‌ای که در شعبان 1338 با امضای میرزا منتشر شد، آمده بود: «عموم ایرانیان می‌دانند که از بدو قیام و تشکیل جمعیت جنگل الی کنون، نخستین نظریه که قبل از هر چیز مطمح نظر و با خطی جلی و برجسته در سرلوحه مرام آنان منقش بوده، همانا رفاهیت حال عموم هموطنان، تهیه موجبات سعادت و استقلال ایران و بالاخره رهایی یافتن از چنگال متعدیان بوده است...»

در همین‌رابطه، کوچک‌خان در مکتوبی به روتشتاین سفیر وقت شوروی در تهران متذکر می‌شود: «... در خاتمه این نکته را لازم به تذکر می‌داند که مقصود من و یارانم، حفظ استقلال مملکت و اصلاح و تقویت مرکز است. تجزیه گیلان را که مقدمه ملوک‌الطوایفی است همچنین ضعف کشور را خیانت صریح دانسته و می‌دانم.»

سند وطن‌پرستی میرزا کوچک‌خان جنگلی