پنجمین جلد از مجموعه «یادداشت‌های سیاسی ایران» خواندنی شد

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی_ مهر نوشت: جلد پنجم از مجموعه «یادداشت‌های سیاسی ایران» نوشته ار.ام.بارل و ترجمه افشار امیری توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد. این مجموعه، گزارش‌های سفارت بریتانیا در ایران را در بر می گیرد. دوره تحت پوشش مجلد پنجم، از روزهای آغازین زمستان سال ۱۲۸۸ ش شروع شده و تا اولین روزهای زمستان سال ۱۲۹8 ش ادامه دارد.

در این مجلد، مکاتبات و اسناد مربوط به نحوه اداره کشور توسط عضدالملک، که تا زمان رسیدن احمدشاه به سن قانونی نایب السلطنه ایران بود، درج شده است. در همین دوره است که احمدشاه قاجار به سن قانونی می رسد و در ۱۲۹۳ تاج گذاری می کند.

نکته مهم دیگری که رخدادها و حوادث تحت پوشش این مجلد را مهم می‌کند، هم زمانی سال‌های میانی این دوره ده ساله با سال‌های جنگ جهانی اول می باشد.

رخداد مهم دیگری که این مجلد به آن پرداخته و اسناد و مدارکی در خصوص آن ارائه شده، تشکیل «پلیس جنوب» در سال ۱۹۱۹ م بود. همچنین امضای قرارداد 1919 وثوق الدوله از دیگر وقایع مهم این دوره است که جنجال های بسیاری در پی داشت.

پنجمین جلد از مجموعه «یادداشت‌های سیاسی ایران» خواندنی شد

در جلد پنجم «یادداشت‌های سیاسی ایران» نیز مانند سایر مجلدها، مکاتبات سفارت انگلیس در تهران با مقامات ارشد دولت این کشور در لندن منتشر شده است. مکاتبات و اسنادی که در این جلد ارائه شده، می‌تواند منبع ارزشمندی برای علاقمندان و پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر ایران باشد تا با ژرف اندیشی هرچه بیشتر در این اسناد و مکاتبات و با مداقه در آنها، به پژوهش در حوزه تاریخ معاصر ایران بپردازند و ابعاد ناشناخته تحولات مربوط به این دوره ده ساله را رمزگشایی کنند.

جلد پنجم از مجموعه «یادداشت‌های سیاسی ایران» نوشته ار.ام.بارل و ترجمه افشار امیری در 1410صفحه توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است. شما می‌توانید این کتاب را از فروشگاه این مرکز واقع در خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، نبش مجتمع ناشران تهیه کنید و یا از صفحه منشورات سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی به آدرس www.irdc.ir سفارش دهید.