شخصیت شهید مدرس از منظر مستشار آمریکایی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ میلسپوی آمریکایی، مستشار مالی و رئیس خزانه داری که در سال 1301 در استخدام دولت ایران بود درباره شهید آیت‌الله مدرس می گوید:

«مشخص ترین چهره و رهبر روحانیون در مجلس مدرس می باشد که اخیراً به عنوان نائب رئیس اول مجلس انتخاب شده است. شهرت مدرس بیشتر در این است که برای پول اصلاً ارزشی قائل نیست. او در خانه ساده ای زندگی می کند که جز یک قالیچه، تعدادی کتاب و یک مسند، چیز دیگری در آن وجود ندارد. لباس روحانیون را می پوشد و مردیست فاضل. در ملاقات با او محال است که کسی تحت تأثیر سادگی و هوش و قدرت رهبری او قرار نگیرد.»
شخصیت شهید مدرس از منظر مستشار آمریکایی

منبع: نهضت روحانیون ایران [جلد 2]، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی