بیست و نهم اسفند ماه در گذار تاریخ
29 اسفند 1356
روحانيون تهراني پيرو اعلاميه حوزه علميه قم در بيانيه مشتركي نوروز سال 57 را تحريم كردند.

29 اسفند 1353
در پي امضاي پيمان الجزيره ميان شاه و صدام، ملا مصطفي بارزاني ازسوي دولت به تهران دعوت شد .وي در ۱۲ فروردين ۱۳۵۴به تهران امد و سپس منطقه عظيميه كرج به وي و همراهانش اسكان داده شد.

29 اسفند 1353
مأموران زندان اوين اقامه نماز صبح را در اين زندان ممنوع اعلام كردند. اين اعلام با مقاومت زندانيان سياسي روبرو شد.

29 اسفند 1352
چهار نظامي عراقي با عبور از مرز به ايران پناهنده شدند.

29 اسفند 1342
جمعيت ايران رسماً000/385/23 نفر اعلام شد.

29 اسفند 1339
به مناسبت دهمين سالگرد ملي شدن صنعت نفت، مراسم مختلفي برگزار شد. اين در حالي است كه باني اين رويداد تاريخي در دهكده احمد آباد به حالت تبعيد از حداقل زندگي محروم بود.

29 اسفند 1331
دكتر مصدق در پيامي اعلام كرد رد پيشنهاد آمريكا و انگليس راجع به نفت به خاطردخالت‌هاي آنها در امور داخلي ايران بوده است.

29 اسفند 1330
طبق دستور نخست وزير، روز 29 اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت روز جشن ملي و تعطيل عمومي اعلام شد.

29 اسفند 1329
مجلس سنا مصوبه 24 اسفند مجلس شوراي ملي را تصويب كرد و شاه نيز در همين روز قانون را امضا كرد. در نتيجه ملي شدن صنعت نفت رسميت يافت.

29 اسفند 1324
سادچيكف سفير جديد اتحاد جماهير شوروي وارد تهران شد.

29 اسفند 1307
سيد حسن تقي زاده به عنوان وزير مختار ايران در لندن منصوب شد .

29 اسفند 1302
مخالفت و موافقت با طرح «جمهوري رضاخاني» سراسر كشور را به درگيري و آشوب كشاند.

29 اسفند 1298
ميان سيد ضياءالدين طباطبايي نماينده تام‌الاختيار كابينه وثوق‌الدوله و مقامهاي جمهوري آذربايجان شوروي يك پيمان بازرگاني، گمركي و پستي به امضا رسيد.