تصاویری از حضرت آیت‌الله سید رضی شیرازی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله حاج سید رضی شیرازی، از علما و اساتید مبرز حوزه علمیه تهران دعوت حق را لبیک گفت. ایشان از نوادگان میرزای شیرازی بود. ضمن تسلیت رحلت این فقیه وارسته، تصاویری از ایشان را در ادامه می بینید.

تصاویری از حضرت آیت‌الله سید رضی شیرازی

تصاویری از حضرت آیت‌الله سید رضی شیرازی

تصاویری از حضرت آیت‌الله سید رضی شیرازی

تصاویری از حضرت آیت‌الله سید رضی شیرازی

تصاویری از حضرت آیت‌الله سید رضی شیرازی

تصاویری از حضرت آیت‌الله سید رضی شیرازی

تصاویری از حضرت آیت‌الله سید رضی شیرازی