سی‌ام اسفند ماه در گذار تاریخ
30 اسفند 1354
طرح تقويم شاهنشاهي از امروز رسماً در سيستم اداري سراسر كشور به اجرا گذارده شد.

30 اسفند 1354
حضرات آيات وحجج‌اسلام منتظري، طالقاني، رباني شيرازي، مهدوي كني، انواري، لاهوتي و هاشمي رفسنجاني بيانيه مشتركي در زندان انتشار دادندو در ان نجاست كمونيستها را مورد تاكيد قرار دادند.

30 اسفند 1302
طرح تغيير نظام سلطنتي و جايگزين شدن جمهوري به مجلس ارائه شد.

30 اسفند 1300
روتشتين سفير اتحاد جماهير شوروي در تهران در ديدار با رضاخان پهلوي سردار سپه، خواستار لغو حكومت نظامي شد.