سوم فروردین ماه در گذار تاریخ
3 فروردین 1359
محمدرضا پهلوي كه در پي وقوع انقلاب اسلامي از ايران گريخته بود، پس از آوارگي در مصر، مراكش‌، امريكا، مكزيك و پاناما به قاهره بازگشت‌.

3 فروردین 1357
۲۰۰ نفر از نظاميان ايراني پاسدار صلح سازمان ملل مستقر در بلندهاي جولان به جنوب لبنان اعزام شدند.

3 فروردین 1356
نشريه اومانيته چاپ پاريس در مقاله اي با عنوان «رژيم ايران تعداد زندانيان خود را چهار هزار نفر مي داند» نوشت رقم واقعي زندانيان سياسي تا بيست برابر بيشتر از رقمي است كه دولت ايران اعلام كرده است .

3 فروردین 1355
نلسون راكفلر سرمايه دار مشهور امريكايي و معاون رئيس جمهور اين كشور امروز وارد جزيره خارك شد و با محمد رضا پهلوي ملاقات كرد .

3 فروردین 1342
بازار تهران به نشانه اعتراض نسبت به جنايات حكومت در به خاك و خون كشيدن مدرسه فيضيه قم تعطيل شد.

3 فروردین 1340
كتابخانه مسجد اعظم قم با حضور آيت‌الله العظمي بروجردي و سخنراني حجت‌الاسلام محمدتقي فلسفي افتتاح شد.

3 فروردین 1339
سومين دوره فعاليت مجلس سنا آغاز شد. فعاليت اين دوره سنا تا 19 ارديبهشت 1340 ادامه يافت‌.

3 فروردین 1338
عبدالكريم قاسم، نظامي چپگراي عراقي كه به تازگي عليه رژيم سلطنتي حاكم بر اين كشور كودتا كرده بود، خروج عراق را از پيمان بغداد اعلام كرد.

3 فروردین 1329
كابينه دوم رجبعلي منصور تشكيل شد. اين كابينه تنها سه ماه دوام داشت و در پنجم تير همان سال سقوط كرد.

3 فروردین 1325
. والاس موري سفير امريكا در ايران در تلگرافي به وزارت خارجه كشورش گفت: قوام نخست‌وزير همزمان با قرار تشكيل شركت مختلط نفت ايران و شوروي، به دولت امريكا نيز قول داده كه استخراج نفت بلوچستان را به آن دولت بسپارد.

3 فروردین 1301
حوزه علميه قم توسط حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي تأسيس شد.