پنجم فروردین ماه در گذار تاریخ
5 فروردین 1369
وزارت خارجه ايران پيروزي جنبش سوآپو بر رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي و ايجاد كشور ناميبيا را يك پيروزي براي ملت اين كشور و گامي بزرگ براي محو آپارتايد خواند.

5 فروردین 1358
امام‌‌خميني در پيامي اعلام كرد : اينجانب بيش از 15 است كه خطر اسرائيل را گوشزد كرده‌ام و به دول و ملت عرب اين حقيقت را اعلام نموده‌ام. اكنون با طرح استعماري صلح مصر و اسرائيل، اين خطر بيشتر، نزديك‌تر و جدي‌تر شده است.

5 فروردین 1351
سقوط عظيم‌ترين بهمن جهان با 30 متر ارتفاع و 500 متر طول صدها اتومبيل را در جاده هراز مدفون كرد.

5 فروردین 1349
نيكلاي پادگورني رئيس جمهور شوروي براي ديدار رسمي 6روزه از ايران، وارد تهران شد.

5 فروردین 1342
در پي حمله مأموران حكومت پهلوي به مدرسه فيضيه و كشتار طلاب و روحانيون، جامعه روحانيت تهران مردم را به اعتصاب عمومي فرا خواند.

5 فروردین 1333
بر اثر زلزله شديد و رانش زمين در قريه «جزنيان» در طالقان، اين قريه با كليه ساكنانش ناپديد شدند.

5 فروردین 1330
متعاقب ملي شدن صنعت نفت در ايران و از بيم اخلالگري عوامل انگليس در مناطق نفتي‌، درخوزستان حكومت نظامي اعلام شد.

5 فروردین 1325
دولت اتحاد جماهير شوروي اعلام كرد مسكو عمليات خروج نيروهايش را از خاك ايران آغاز كرده است‌. اين اعلام چهار روز پس از اولتيماتوم ترومن به استالين راجع به ضرورت خروج نظاميان روس از ايران منتشر شد .

5 فروردین 1301
نمايندگي سياسي ايران در قاهره به سفارت تبديل شد و «ميرزا فتح‌الله خان امير ارفع» كه قبلاً كنسول ايران در مصر بود با عنوان اولين وزير مختار ايران در آن كشور و همچنين آكرديته در حبشه تعيين شد.

5 فروردین 1298
سردار معظم خراساني - تيمور تاش - باهدف مبارزه عليه نيروهاي ميرزا كوچك خان جنگلي به حكمراني گيلان منصوب شد.

5 فروردین 1289
ميرزاعلي قلي خان كاشي ـ نبيل الدوله‌ـ جانشين ممتاز الملك وزير مختار ايران در امريكا شد. ممتاز الملك سفارت ايران در واشنگتن را رها كرده و به نيروهاي هوادار محمدعلي شاه در اروپا پيوسته بود.