انقلاب اسلامی در کرمانشاه
شادمانی مردم کرمانشاه پس از فرار محمدرضا پهلوی/ شعار اشتباه هواداران سلطنت برای بازگشت شاه

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پس از انتشار خبر فرار محمدرضا پهلوی موجی از شادمانی سراسر کشور را فرا گرفت. مردم اقصی نقاط ایران با آمدن به خیابان‌ها به هر طریقی شادی خود را از شنیدن این خبر ابراز کردند. کرمانشاه هم از این امر مستثنی نبود.

آنچنان که در جلد دوم کتاب انقلاب اسلامی در کرمانشاه آمده است: « اواخر دی‌ماه، که شهر کرمانشاه و حومه‌ آن شاهد اوج مبارزات مردمی و بحران‌های خاص آن بود، مردم ایران و این منطقه با تصمیم شاه مبنی بر خروج از کشور یکی از شادترین روزهای انقلاب را سپری کردند. انتشار اخبار خروج محمدرضا شاه از کشور در روز 26 و 27 دی‌ماه شادی و شعف وصف نشدنی‌ای در مردم كرمانشاه ایجاد کرده بود. مردم دسته‌دسته به خیابان‌های اصلی شهر وارد می‌شدند، به شادی می‌پرداختند و به همدیگر تهنیت می‌گفتند. عابران تصاویر واژگونی از شاه ترسیم كرده و در دست‌گرفته بودند. ماشین‌ها و چراغ‌های روشن آن‌ها فضای شهر را پر کرده بود. برخی از مردم نیز بر برف‌پاکن‌های ماشین‌هایشان دستمال‌های کردی بسته بودند یا آن را رقص‌کنان به حرکت درمی‌آوردند. از خبر فرار شاه از کشور، در شهر ولوله و غوغا برپا بود. تصاویر مختلفی از حضرت امام به طور گسترده در شهر منتشر شد و مردم بی‌تابانه درباره‌ آمدن قریب‌الوقوع امام پس از رفتن شاه و فرح پهلوی سخن می‌گفتند. بچه‌ها در کوچه این ابیات عامیانه را زمزمه می‌کردند:

«شاه فراری شده / سوار گاری شده         گاری شکست و تا شد / شاه از خدا جدا شد».

در حالی‌که مردم در شهر به شادی می‌پرداختند، برخی از هواداران رژیم سلطنتی در حومه، روستاهای اطراف کرمانشاه و دیگر شهرهای استان سعی کردند تظاهرات‌هایی به سود شاه و به نام بازگشت او ترتیب دهند. چون توده‌ها و مردم شرکت‌کننده در این اجتماعات عموماً فاقد اطلاعات، و ساده‌لوح بودند، در این تظاهرات‌های ساختگی نمی‌توانستند شعارهای درستی به سود شاه بدهند و ندانسته و بدون توجه به آنچه می‌گویند گاهی شعار ضد‌سلطنتی را در اجتماعات خود به لهجه‌های بومی و روستایی سرمی‌دادند؛ به‌طوری که یکی از كدخدایان معروف روستاهای هوادار شاه در تظاهراتی به‌جای شعار «شاه باید برگردد» گفته بود: «این شاه خائن باید هل گردد. یعنی این شاه خیانتكار باید به ایران برگردد».


منبع: انقلاب اسلامی در کرمانشاه(جلد دوم)، روح‌الله بهرامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی