گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم
به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اولین نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم عصر یکشنبه دهم بهمن ماه 1400 در سالن جلسات مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد. همچنین در این مراسم از پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه مزبور به نشانی howzeh100.com رونمایی شد.

در ادامه گزارش تصویری این نشست از نظر می‌گذرد.

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم

گزارش تصویری نشست خبری دبیرخانه یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم


*عکس از محمد نوری