قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در آستانه میلاد حضرت علی (علیه‌السلام) قاب‌های ماندگاری از  دفاع مقدس به مناسبت روز پدر منتشر شد.


قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر


قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر


قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر


قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر

قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر


قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر


قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر


قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر


قاب‌های ماندگار دفاع مقدس به مناسبت روز پدر