دستور ساواک مبنی بر کنترل شدید حجت‌الاسلام سید احمد خمینی در سال 48
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حجت‌الاسلام سید احمد خمینی، بعد از تبعید امام خمینی، در سال 1345 مخفیانه برای دیدار پدر عازم نجف شد و در همان جا به دست پدر، به سلك روحانیت درآمد. چندی بعد به وطن بازگشت و با ایجاد ارتباط های مطمئن در میان عناصر انقلابی و رهبر انقلاب، ‌به سازماندهی نیروهای فعال مذهبی پرداخته و در مبارزات انقلابی همراه با امام(ره) و دیگر علما فعالیت کرد. از همین رو حساسیت ساواک و نیروهای امنیتی رژیم پهلوی را برانگیخت. در سند زیر که مربوط به سال 1348 است ساواک دستور می‌دهد تا سید احمد خمینی شدیدا مورد مراقبت و کنترل قرار گیرد.

دستور ساواک مبنی بر کنترل شدید حجت‌الاسلام سید احمد خمینی در سال 48