غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب ارائه می‌کند؛
تخفیف ویژه برای طلاب و دانشجویان

به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تسهیلات ویژ‌ه‌ای برای طلاب و دانشجویان در نظر گرفته است. بر این اساس طلاب و دانشجویان می‌توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر (نشانگر هویت طلبگی و دانشجویی) آثار و منشورات مرکز اسناد انقلاب اسلامی را با 40 درصد تخفیف تهیه کنند.

گفتنی است غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با 360 عنوان کتاب در شبستان اصلی مصلی راهروی 14 غرفه شماره 11 واقع شده است.

 

تخفیف ویژه برای طلاب و دانشجویان