بیست و ششم اسفند ماه در گذار تاریخ
26 اسفند 1357
جيمي كارتر در پيامي براي شاه مخلوع به وي اطلاع داد: در شرايط فعلي مسافرت وي به امريكا به مصلحت نيست.

26 اسفند 1355
سازمان عفو بين‌الملل حكومت شاه را به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و ايجاد فشار و اختناق در ايران محكوم كرد.

26 اسفند 1353
وزيران خارجه ايران و عراق در پي 25 ساعت مذاكره، اسناد رفع اختلاف بين كشورهايشان را مبادله كردند.

26 اسفند 1352
با خروج سفير و اعضاي سفارت ايران از هلند، اين سفارتخانه تعطيل شد.

26 اسفند 1352
عامل حمله به اتومبيل حامل سفير ايران در لبنان دستگير شدند. دولت لبنان گفت وي يك ايراني است.

26 اسفند 1351
ريچارد هلمز رئيس پيشين سازمان «سيا» به عنوان سفير جديد آمريكا در ايران وارد تهران شد.

26 اسفند 1349
12 نفر كه در حمله 20 بهمن گذشته به پاسگاه سياهكل دست داشتند به حكم دادگاه نظامي تيرباران شدند.

26 اسفند 1338
محمد داود خان صدر اعظم افغانستان وارد تهران شد.

26 اسفند 1325
دولت ايران به دليل ادامه حضور نظامي شوروي در ايران، به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كرد.

26 اسفند 1294
«پليس جنوب» با واژه اختصاري S.P.R رسماً توسط ژنرال «سرپرسي سايكس» انگليسي در جنوب ايران شكل گرفت.