عکس‌برداری خلخالی از طرف امام خمینی(ره) از مجروحین حادثه فیضیه
عکس‌برداری خلخالی از طرف امام خمینی(ره) از مجروحین حادثه فیضیه