تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آئین عزاداری امام حسین(ع) طی قرون متمادی آمیختگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی منحصربفردی در جامعه شیعی به نمایش گزارده است. به همین بهانه تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ از نظر می‌گذرد.

 

تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ

حضور مردم در کاظمین در روز عاشورا

 

تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ

 

تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ

 

تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ

 

تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ

 

تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ

 

تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ

 

تصاویری از آئین عزاداری محرم در آئینه تاریخ