فارس / جهرم
گزارش ساواک از تظاهرات مردم جهرم در بزرگداشت شهدای 29 بهمن تبریز
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در فروردین 1357 مردم انقلابی جهرم در بزرگداشت شهدای 29 بهمن تبریز دست به تظاهرات علیه رژیم پهلوی زدند.  در سند ذیل گزارشگر ساواک جزئیات حادثه و تعداد شهدا و مجروحین این واقعه را گزارش می‌کند.
 گزارش ساواک از تظاهرات مردم جهرم استان فارس در فروردین 57 روز مجلس ختم شهدای تبریز