به مناسبت سالروز تشکیل سپاه پاسداران
تصویر حکم اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 2اردیبهشت58
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در دوم اردیبهشت ماه 1358 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد و در همان روز حکم اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی شورای انقلاب و توسط شهید بهشتی صادر شد.
حکم اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 2 اردیبهشت 58