فیلم| انتشار برای نخستین بار
بازخوانی کودتای 28 مرداد به روایت شاهدان عینی

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ کودتای 28 مرداد 1332 با طراحی امریکا و انگلیس و اجرای عوامل داخلی آن‌ها منجر به سقوط دولت مصدق و شکست نهضت ملی نفت شد.

بازخوانی این کودتای سیاه به روایت شاهدان عینی گویای ابعاد مختلف این واقعه است که بخشی از آن در ادامه از نظر می‌گذرد.

 

{$sepehr_media_31870_400_300}