انقلاب اسلامی در خوزستان
سند اعتراض مردم خرمشهر به دستگیری آیت‌الله عبدالله محمدی در سال 57
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله عبدالله محمدی از مبارزان دوران نهضت اسلامی بود. وی که از شاگردان امام خمینی(ره) در نجف اشرف بود سال‌‌ها به مبارزه علیه استبداد و استکبار مبادرت ورزید و در شهرهای مختلف کشور از جمله خرمشهر نقش تأثیرگذاری در مبارزه علیه رژیم پهلوی در میان مردم آن دیار ایفا کرد.

سند زیر گزارشی از اعتراض مردم خرمشهر به دستگیری آیت‌الله محمدی در شهریور 1357 را نشان می‌دهد که حکایت از وجهه موثر و مردمی وی در آن شهر دارد.


سند اعتراض مردم خرمشهر به دستگیری آیت‌الله عبدالله محمدی در سال 1357