روزنامه صدای سمنان

۱,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این مجموعه شامل کلیه شماره های روزنامه صدای سمنان می باشد که از تاریخ 22 مرداد 1331 به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی غلامعلی رحیمیان نشر آن آغاز و تا 15 شماره ادامه پیدا کرد. هدف از انتشار این نشریه، نشر افکار و عقاید اهالی سمنان و خواسته های آنها از اولیاء امور و بویژه موضع گیری علیه حزب توده بوده است.