تاریخ شفاهی حادثه ی هفتم تیر 1360

زهرا صادقی

۱۲,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

از حوادث مهم و تأثیرگذار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران حادثه ی هفتم تیر سال 1360 می باشد. در این حادثه بیش از هفتاد تن از مسئولان و مدیران و دستاندركاران نظام نوپای اسلامی به شهادت رسیدند، لذا این واقعه از چند منظر قابل بررسی و تحقیق است. سازمان مجاهدین خلق كه از این پس با عنوان منافقین شناخته شدند، تدارك چنین جنایت هولناك را دیده بودند. منافقین با قتل و كشتار كورِ مردم عادیِ طرفدار انقلاب در سطح شهر و ترور و شهادت مسئولان نظام بر این باور بودند كه بهسرعت نظام جمهوری اسلامی سرنگون خواهد گردید، ضمن اینكه رژیم بعثی عراق هم حملات سنگین و گستردهای علیه ایران آغاز كرده و ارتش هم در بدترین وضعیت خود قرار داشت. در واقعهی غمبار هفتم تیر سال 1360 گلچینی از بهترین نیروهای انقلاب به شهادت رسیدند؛ نیروهایی كه هریك مبارز و مجاهد پرتلاشی بودند و انقلاب اسلامی در استمرار مسیر خود به وجود آن افراد لایق نیازمند بود كه در رأس آنها شهید مظلوم آیتالله دكتر بهشتی، رئیس دیوان عالی كشور و دبیركل حزب جمهوری اسلامی قرار داشت.