خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی

بتول واعظ

۱۶,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یكی از منابع و مآخذ مورد استفاده در تدوین تاریخ، خاطره‌های اشخاص است. هر شخصی دارای تجربه فردی است كه می‌تواند آن را در قالب خاطره روایت كند و به نوشتار درآورد. خاطره، وقایع گذشته است كه شخص آن را دیده یا شنیده و بخشی از محفوظات ذهن است كه چون از برجستگی و ویژگی خاصی برخوردار بوده، شایستگی ثبت و ماندگاری در ذهن را یافته است. خاطره حوادث، رویدادها و حتی سیر عادی زندگی روزمره  است كه با گذشت زمان، در قسمتی از ذهن جای گرفته و ماندگار شده است و بنا به نیاز شخص قابل یادآوری است. با وجود گذشت زمان طولانی از تاریخ وقایع ، بخشی از وقایع كه نقش مهمی در زندگی افراد داشته اند همواره در ذهن زنده‌اند، گرچه شرح دقیق و كامل آن و میزان یادآوری و ذكر جزئیات در افراد مختلف متفاوت است. برخی، خاطره‌نویسی را در معنای عام آن، نه تنها یادآوری و نگارش دیده‌ها، بلكه شنیده‌ها هم دانسته‌اند كه در آن، علاوه بر زمان و مكان وقوع خاطره، به ارزیابی چگونگی وقوع آن نیز می‌پردازد. باید توجه داشت كه به خاطرات باید با دیده احتیاط نگاه كرد و اصول و معیارهای نقد تاریخی را به دقت در موردشان اجرا كرد و از قابل اعتماد بودن آن‌ها مطمئن شد.انقلاب اسلامی همان گونه كه محصول فعالیت های گسترده گروهها و اقشار مختلف جامعه بوده است، باید از زبان افرادی متفاوت و متعدد نیز بازگو شود تا علاوه بر دسترسی جامع تری به جزئیات وقایع ، چگونگی و زوایای گوناگون وقایع نیز پدیدار شوند.خاطرات تیمسار سید ابراهیم حجازی كه در این راستا منتشر می شود، اطلاعات سودمندی از اوضاع خرمشهر در سالهای نزدیك انقلاب، جریانهای تجزیه طللبی جنوب كشور ، جریان خلق عرب و همچنین ارتباط فعالیت های شهربانی در سالهای پرالتهاب و پر حادثه نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سالها فعالیت در دانشگاه آزاد اسلامی، دیوان‌ محاسبات‌ كشور و ... در اختیار ما قرار می دهد.