تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران-جلد دوم (14 آبان 1358 تا 5 اردیبهشت 1359)

علی کردی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

تاريخ تحولات سياسي جمهوري اسلامي ايران انباشته از حوادث تلخ و شيرين است که از آن ميان رخدادهاي سال 1358 از برجستگي خاصي برخوردار است. نيمه اول اين سال با فشار بي‌امان دشمنان داخلي و خارجي همراه بود، چند روزي از پيروزي انقلاب سپري نشده بود که حزب دموکرات کردستان ايران با تصرف پادگان مهاباد و به غارت‌بردن سلاح‌هاي سبک و سنگين، آتش‌افروزي در منطقه آغاز نمود. در فروردين 1358، سازمان چريک‌هاي فدايي خلق منطقه قومي ديگري را هدف قرار داد و در ترکمن‌صحرا دست به آشوب و فتنه‌گري زد. حزب جمهوري خلق مسلمان که ظاهراً در رقابت با حزب جمهوري اسلامي پاي به عرصه‌ي سياسي نهاده بود، بسيار سريع ماهيت خود را لو داد و خوزستان نيز از ناامني‌هاي قومي در امان نماند... اما نيمه‌ي دوم سال 58 اوضاع دگرگون شد و اراده نظام به سمت مقابله با گروه‌هايي رفت که پس از پيروزي انقلاب خيلي زود در مقابل دولت اسلامي صف‌آرايي نمودند. منشأ کانوني همه‌ي تحولات منفي در ايران، سفارت ايالات متحده آمريکا در ايران بود.